01

Абсолютна
лінійність
роботи

Рівномірна і точна подача
газу на кожен циліндр з
мінімальним часом
відкриття 2,7 мс